Általános szerződési feltételek

Adatvédelem

A cégünk tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, azokat nem adjuk ki.

Nem használjuk fel az email címét SPAM küldésre, nem támogatjuk a kéretlen levelek forgalmát.

Adatvédelmi irányelvek a személyes adatok kezelése vonatkozásában

A www.eletmod-magazin.com kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog biztosítását működése során, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alap jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon keresztül.

Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb. Weboldalunkon tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó szabályzatnak megfelelően. Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot.

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:
Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is; Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése; Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

Marketing tevékenységekhez: Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos érvényes ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében – bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül. Szeretnénk továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni weboldalunkon.

Melyik országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait jelenleg Szlovákia területén tároljuk és kezeljük. A www.eletmod-magazin.com Európai Unión belüli központja Szlovákiában található: Natural Swiss global s.r.o., Jelenia 1, 811 05, Bratislava, EU VAT: SK2023029943

Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk. Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

Felhasználási feltételek

Információk:

A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja.
Nem tartozunk felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok védelme:

A www.eletmod-magazin.com – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja hozzánk, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a www.eletmod-magazin.com – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.

Az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatjuk fel:

 • piackutatás,
 • piaci elemzés,
 • vevői szokások elemzése,
 • látogatottsági statisztikák összeállítása,
 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
 • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
 • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
 • vevői reklamációk intézése,
 • megrendelések intézése.

Cégünk – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a www.eletmod-magazin.com-al fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy weboldalainkról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum határozza meg azokat a www.eletmod-magazin.com és a www.eletmod-magazin.com weboldal felhasználói között létrejött szerződési feltételeket, melyek a weboldalon rendelkezésre álló Szolgáltatások használatára vonatkoznak, valamint szabályozza a weboldal és felhasználói közötti kapcsolatot.

I. Általános rendelkezések

Fogalom meghatározás

1. Cikk
A jelen szerződési feltételekben foglaltak szerint az alább felsorolt kifejezések és fogalmak az alábbiakra vonatkoznak:

 • A www.eletmod-magazin.com egy weboldal – a www.eletmod-magazin.com tulajdonában álló virtuális információforrás az interneten, mely a www.eletmod-magazin.com termékeit és szolgáltatásait mutatja be, és lehetőséget biztosít az oldal felhasználói számára, hogy különböző szolgáltatásokat igénybe vegyenek, valamint hogy az oldalon található hiperhivatkozások segítségével a www.eletmod-magazin.com szerverén vagy más, a www.eletmod-magazin.com irányítása alá nem tartozó szerveren tárolt információforrásokhoz hozzáférjenek. A www.eletmod-magazin.com az alábbi postai címmel jegyezték be: Svetla 1, 81102 Bratislava, Slovakia
 • www.eletmod-magazin.com biztosítja a jelen szerződési feltételek szerinti szolgáltatásokat a www.eletmod-magazin.com weboldalon keresztül kezel és tart fenn.
 • A “Szolgáltatások” azok a szolgáltatások és források, melyeket a www.eletmod-magazin.com a www.eletmod-magazin.com felhasználói számára biztosít a www.eletmod-magazin.com alatti weboldalon keresztül, beleértve a jelen katalógusban /terméklistán/ szereplő termékeket és más szolgáltatásokat, melyek folyamatosan bővülnek és változhatnak.
 • A “Felhasználó” az a természetes személy, aki a www.eletmod-magazin.com által biztosított Szolgáltatásokat a www.eletmod-magazin.com weboldalon keresztül igénybe veszi, miután a későbbiekben részletezett regisztrációs követelményeknek eleget tett. A felhasználó a www.eletmod-magazin.com-szel szerződéses viszonyban áll.
 • “Szándékos visszaélésnek” minősül minden olyan tett vagy szándék, mely az internet etikájával összeférhetetlen vagy az internethez vagy más azzal kapcsolatos hálózathoz kapcsolódó személyeknek kárt okoz, valamint minden olyan tett, mely bűntettnek vagy közigazgatási szabálysértésnek minősül az alkalmazandó jog rendelkezései szerint. Szándékos visszaélésnek minősül nem kizárólagosan minden az alábbiakban felsorolt tett vagy kísérlet: flooding, a forrásokhoz való hozzáférés más felhasználói jogainak, nevének és jelszavának felhasználásával, a rendszer hibáinak felhasználása saját célokra, illetve információszerzés érdekében (HACK), olyan tett, mely ipari kémkedésnek vagy szándékos rongálásnak minősül, a rendszer vagy az információ forrásfeltörése, megrongálása vagy tönkretétele (CRACK), engedély nélküli távoli irányításra kifejlesztett rendszerek továbbítása (Trójai vírusok), vírusok telepítése, az internet vagy más kapcsolódó hálózatok felhasználóinak általános felhasználását zavaró vagy gátló tettek, stb.
 • A “Webhely” egy bizonyos, az Interneten elérhető tárhely, mely egy egységes cím (URL) és egy HTTP, HTTPS vagy más általános protokollon keresztül érhető el, mely fájlok, programok, szövegek, képek, fényképek vagy más anyagok és források összességét jelenti.
 • A “Weboldal” a webhely egyik része.
 • Az “IP cím” egy egyedi azonosítószám, melyet az egyes számítógépek, weboldalak vagy felhasználói forrás mellé rendelnek, mely lehetővé teszi a felhasználók internetes helyének meghatározását.
 • A “Felhasználói fiók” a www.eletmod-magazin.com webhely egy adott része, mely a www.eletmod-magazin.com által tárolt, a www.eletmod-magazin.com által a szerződés megkötésekor igényelt felhasználói információkat tartalmazza. A felhasználói fiók kizárólag felhasználói név és jelszó segítségével érhető el. A felhasználói fiók lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy olyan szolgáltatásokat is igénybe vegyen, melyekhez a www.eletmod-magazin.com adatbázisba történő előzetes regisztráció szükséges, valamint lehetővé teszi a szolgáltatások igénybevételének lemondását, a regisztráció során megadott adatok módosítását, a jelszó megváltoztatását és egyéb funkciókat.
 • “Információs rendszer” minden olyan eszköz vagy eszközök hálózata, melyek összességének vagy részének segítségével egy bizonyos program lehetővé teszi az automata adatfeldolgozást.
 • “Hiperhivatkozás” minden olyan egy bizonyos weboldalon elhelyezett link, mely lehetővé teszi a más weboldalakhoz, információforrásokhoz vagy másokhoz történő hozzáférést a standard protokollokon keresztül.
 • A “Jelszó” a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely a felhasználói névvel együtt lehetővé teszi a felhasználói fiókhoz történő hozzáférést.
 • A “Felhasználói név” a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely azonosítja a felhasználót a felhasználói fiókhoz történő hozzáférésekor.
 • “Véletlen eseménynek” minősül minden a szerződés pillanatában előre nem látható körülmény, mely a szolgáltatások biztosítását ellehetetleníti.

A szerződés tárgya

2. Cikk

 • A www.eletmod-magazin.com szolgáltatásait kizárólag a felhasználó engedélyével az alábbiakban meghatározottak szerint és az egyes szolgáltatások biztosítására vonatkozó www.eletmod-magazin.com weboldalakon közzétett egyéb feltételek teljesítésével biztosítja.
 • A jelen szerződési feltételek által szabályozott szolgáltatások a források és szolgáltatások egy összetett halmazát jelentik, melyeket a www.eletmod-magazin.com weboldalain elérhető szerződési feltételekben meghatározottak szerint csak előzetes regisztrációval, illetve regisztrációval és a vonatkozó ár megfizetésével vehetők igénybe.
 • A www.eletmod-magazin.com weboldal felhasználói szabályai vonatkoznak minden olyan forrás és szolgáltatás igénybevételére, melyek a vásárlók előzetes regisztrációját teszik szükségessé.
 • A felhasználó maga köteles minden olyan számítógépet és más technikai eszközt, internet hozzáférést, illetve az információs csomagok a felhasználó és a weboldal közötti átviteléhez szükséges kapcsolatot biztosítani, melyek a biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek. A www.eletmod-magazin.com nem vállal felelősséget olyan esetekre, melyekben a felhasználó nem fér hozzá a szolgáltatásokhoz, amennyiben ezek olyan problémából adódnak, melyek a www.eletmod-magazin.com-től függetlenek (hardver vagy szoftver probléma, internetes kapcsolatra vonatkozó problémák, stb.).
 • A jelen szerződési feltételek nem vonatkoznak a felhasználó és harmadik fél közötti kapcsolatra, valamint azokra a szolgáltatásokra, melyekre külön szabályozás van érvényben.

3. Cikk
A www.eletmod-magazin.com által biztosított szolgáltatások sokfélék, számuk folyamatosan nő, és a további fejlesztések és bővítések érdekében bármikor módosíthatóak (szabad hozzáférés, előzetes regisztráció, a vonatkozó ár regisztrációt követő megfizetése), valamint számukat, jellemzőiket, és biztosításának módját a www.eletmod-magazin.com bármikor megváltoztathatja.

Az általános szerződési feltételek elfogadása. Regisztráció

4. Cikk

 • A rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételéhez a felhasználónak a www.eletmod-magazin.com weboldalon elérhető regisztrációs űrlap online kitöltésével regisztrálnia kell, mellyel egy időben elfogadja a jelen szerződési feltételeket.
 • A regisztrációs űrlap kitöltésével és az “I have read the General Terms and Conditions and I agree with it” (“Elolvastam és elfogadom a szerződési feltételeket”) mező kipipálásával, valamint a “Create my account now!” (“Hozd létre a fiókomat most!”) virtuális gombra való kattintással a felhasználó egy elektronikus nyilatkozatot hoz létre az EU elektronikus okirat értelmében, és elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen szerződési feltételekben foglaltakat, és vállalja, hogy azoknak megfelelően jár el. Az elektronikus nyilatkozat, melyet a www.eletmod-magazin.com szerverén keresztül egy olyan általánosan elfogadott technikai átalakítást biztosító módon tárolunk, mely lehetővé teszi a nyilatkozat reprodukcióját, az említett jogszabályozás értelmében elektronikus okiratnak minősül. A www.eletmod-magazin.com-nek jogában áll a felhasználók IP címét valamint bármely más, a felhasználók azonosításához, a felhasználók a jelen szerződési feltételek elfogadásáról szóló elektronikus nyilatkozatának reprodukálásához szükséges információkat az esetleges felmerülő jogviták esetére log-fájlokban tárolni. A felhasználó korlátozás nélkül módosíthatja az általa a regisztrációs űrlap kitöltésekor megadott információkat az előbbi 2. bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozat megerősítése előtt.
 • A www.eletmod-magazin.com által nyújtott kifizetett szolgáltatások igénybevételéhez, kivéve a regisztrációt, a vonatkozó ár megfizetése és a licencszerződés elfogadása együttesen szükséges.
 • A regisztrációs űrlap kitöltésekor a felhasználó köteles az azonosítására alkalmas információkat, foglalkozását és az egyéb szükséges elektronikus adatokat a valós tényeknek megfelelően megadni, valamint azok változását a változást követő 7 napon belül bejelenteni. A felhasználó kijelenti és garantálja, hogy az általa megadott adatok a valós tényekkel mindenben megegyeznek és vállalja, hogy a fenti adatok változása esetén frissíti a megadott adatokat.
 • Amennyiben a felhasználó téves adatokat ad meg, vagy a fenti bekezdés értelmében nem értesít bennünket az adatok változásáról, a www.eletmod-magazin.com-nek jogában áll a szolgáltatások biztosítását és a felhasználó regisztrációjának támogatását előzetes értesítés nélkül érvénytelennek tekinteni vagy felfüggeszteni. A szolgáltatások biztosításának megtagadása vagy felfüggesztése egyúttal a jelen szerződés felbontásának tekinthető.
 • A jelen szerződés értelmében kiskorú személyek esetén a szülői vagy gyámsági jogokat gyakorló személy köteles felelősséget vállalni a kiskorú által a www.eletmod-magazin.com-nek, vagy a regisztrációval és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos harmadik feleknek okozott károkért, illetve a hamis adatok megadásával okozott károkért.

Felhasználói név és Jelszó

5. Cikk

 • A felhasználó felel saját jelszavának védelméért, valamint minden olyan tevékenységért, mely az ő felhasználói neve és jelszava segítségével ő vagy bármely harmadik fél által valósul meg.
 • A felhasználó köteles a tőle telhető legtöbbet megtenni jelszavának titokban tartása érdekében.
 • A felhasználó jelszavát nem adhatja ki harmadik félnek, és köteles a www.eletmod-magazin.com-t haladéktalanul értesíteni, amennyiben adatait illetéktelenül használták, vagy arra kísérletet tettek. A fentiektől függetlenül, a felhasználó köteles a www.eletmod-magazin.com-t haladéktalanul értesíteni, amennyiben a biztosított szolgáltatásokat illetéktelenül vették igénybe.
 • Az internet protokollok jellegzetességeire tekintettel és a jelszó által védett adatok védelme érdekében a felhasználó vállalja, hogy amennyiben a bejelentkezését követően el kívánja hagyni az oldalt, a “Sign out” (“Kijelentkezés”) virtuális gombra kattint.

Szerződési feltételek módosítása

6. Cikk

 • Mivel a www.eletmod-magazin.com által biztosított szolgáltatások sokfélék, számuk folyamatosan nő, és a további fejlesztések és bővítések érdekében bármikor, valamint számukat, jellemzőiket, és biztosításának módját a www.eletmod-magazin.com bármikor megváltoztathatja, a szolgáltatásokra vonatkozó alkalmazandó jogszabályok értelmében a jelen szerződési feltételeket a www.eletmod-magazin.com bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.
 • A jelen szerződési feltételek megváltoztatása esetén, a www.eletmod-magazin.com irodai címe: www.eletmod-magazin.com, Nyon Lake Geneva, Route de Crassier 7, Eysins 1262, Switzerland.
 • A www.eletmod-magazin.com vállalja, hogy emailben és/vagy a felhasználói profilra, a felhasználóik fiókban vagy a www.eletmod-magazin.com bármely weboldalán feltűnő helyen elhelyezett értesítővel értesíti a felhasználót a változásról. Amennyiben a fenti második bekezdés értelmében a felhasználó nem nyilatkozik a megváltozott feltételek el nem fogadásáról, úgy a módosítások a felhasználó által is elfogadottaknak tekintendők. Ellenkező esetben a www.eletmod-magazin.com-nek jogában áll a szolgáltatások biztosítását haladéktalanul beszüntetni az adott felhasználó számára, mely a jelen szerződés azonnali felbontásának tekintendő.

II. Szolgáltatások

Ingyenes szolgáltatások

7. Cikk
A www.eletmod-magazin.com által nyújtott ingyenes szolgáltatások azok a szolgáltatások, melyek a felhasználó a www.eletmod-magazin.com webhelyeken keresztül elérhet a jelen szerződési feltételek 4. cikkének 2. bekezdésének értelmében történő regisztrációját követően.

Árak és a fizetés módja

8. Cikk

 • A szolgáltatások vonatkozó árai a www.eletmod-magazin.com vonatkozó honlapjain kerülnek feltüntetésre, melyeket a www.eletmod-magazin.com bármikor megváltoztathat. Az egyes feltüntetett árak összege /amennyiben szükséges/ már tartalmazza az ÁFÁ-t. Az árak további változtatásai nem érintik azt a felhasználót, aki már kifizetett egy bizonyos szolgáltatást.

Az ár megfizetésére a felhasználó a www.eletmod-magazin.com oldalain feltüntetett bármely fizetési módot használhatja.

III. A felek jogai és kötelezettségei

A felhasználó jogai és kötelezettségei

9. Cikk
A felhasználónak jogában áll a jelen szerződési feltételek értelmében nyújtott online szolgáltatásokhoz A www.eletmod-magazin.com által meghatározott módon hozzáférni és használni azokat. Az előzetes regisztrációt igénylő szolgáltatások eléréséhez a felhasználó köteles felhasználói nevet és jelszót megadni.

10. Cikk
A felhasználónak jogában áll az általa a www.eletmod-magazin.com-ra történő regisztrációja során megadott adatokhoz hozzáférni és módosítani. Ezeket a jogokat a felhasználó felhasználói profilján keresztül online gyakorolhatja.

11. Cikk

 • A www.eletmod-magazin.com webhelyen található tartalmak, beleértve nem kizárólag a szövegek, képek, dizájnok, ábrák, fényképek és más videó anyagok, hanganyagok, formátumok, szoftverek, adatok, adatbázisok (Beleértve a www.eletmod-magazin.com adatbázisát) és más anyagok, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok a szellemi tulajdonjogi törvényének védelme alatt, és a www.eletmod-magazin.com vagy más vonatkozó a www.eletmod-magazin.com számára használati jogot biztosító harmadik fél kizárólagos tulajdonában állnak. A felhasználó nem használhatja saját célokra a www.eletmod-magazin.com webhelyet, a szolgáltatásokat vagy a webhely tartalmának bármely részét.
 • A felhasználó hozzáférési joga nem foglalja magában a www.eletmod-magazin.com webhely tartalmának vagy annak bármely részének másolását vagy reprodukálását, illetve a www.eletmod-magazin.com vagy bármely harmadik fél tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogok használatát, kivéve, ha olyan nem jelentős mennyiségű tartalom csupán személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásáról van szó, mely nem sérti a szerzők törvényes érdekeit, vagy bármely más tulajdonosok szellemi tulajdonjogait. A fentiek ellenére, a felhasználó nem távolíthat el egyetlen jelölést vagy a márkával vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos információt a fenti anyagokból.
 • Ellenkező értelmű megállapodás hiányában, a felhasználó nem teheti a www.eletmod-magazin.com bármely részének tartalmát, vagy az elérhető szolgáltatásokat elérhetővé bármely harmadik fél számára és nem sokszorozhatja azt meg. Ez többek között az jelenti, hogy a felhasználó nem kivonatolhatja és/vagy használhatja újra a www.eletmod-magazin.com lényeges részeinek tartalmát és/vagy készíthet ismételten vagy rendszeresen kivonatot vagy használhatja újra a www.eletmod-magazin.com tartalmának nem lényeges részeit a www.eletmod-magazin.com írásos engedélye nélkül.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

12. Cikk
A www.eletmod-magazin.com vállalja, hogy a jelen szerződési feltételek értelmében minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.

13. Cikk

 • A fenti bekezdés ellenére, amennyiben a felhasználó a www.eletmod-magazin.com tartalmának, vagy a tartalom bármely részének szellemi tulajdonjogait megsérti, a www.eletmod-magazin.com-nek jogában áll a felhasználó felhasználói nevét és jelszavát törölni.

14. Cikk

 • A www.eletmod-magazin.com-nek jogában áll, de nem köteles, a felhasználó számítógépére sütiket – egy internetes szerveren lévő weboldalon keresztül létrehozott és a felhasználó merevlemezén tárolt kis szöveges fájlokat telepíteni, mely lehetővé teszi a felhasználóval kapcsolatos információk visszaállítását és tevékenységének követését.
 • A www.eletmod-magazin.com hiperhivatkozásokat és reklámhirdetéseket helyezhet el a www.eletmod-magazin.com webhelyen harmadik felek – a www.eletmod-magazin.com partnereinek – szolgáltatásainak és termékeinek forgalmazása érdekében. A www.eletmod-magazin.com nem vonható felelősségre ezeknek a termékeknek az elérhető mennyiségért, valamint a szolgáltatások tartalmáért, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséért, beleértve a szolgáltatások biztosítását, amennyiben a harmadik felek – a www.eletmod-magazin.com partnerei – nem tartoznak a www.eletmod-magazin.com irányítása alá.
 • A jelen szerződési feltételek értelmében nyújtott szolgáltatások biztosításakor a www.eletmod-magazin.com fenntartja magának a jogot, hogy felhívja a felhasználó figyelmét vagy felhasználói profiljához hozzárendelje a www.eletmod-magazin.com hiperhivatkozásait, reklámhirdetéseit, vagy kapcsolódó oldalait, melyek nem tartoznak a www.eletmod-magazin.com irányítása alá. A www.eletmod-magazin.com nem vállal felelősséget az ilyen és ehhez hasonló oldalakhoz való hozzáférésért, valamint az ilyen webhelyek által nyújtott szolgáltatások biztosításáért, amennyiben ezek tartalma illetve az általuk nyújtott szolgáltatások nem tartoznak a www.eletmod-magazin.com irányítása alá.
 • A www.eletmod-magazin.com-nek jogában áll a felhasználóknak az új szolgáltatásokkal, illetve a partnerei által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tájékoztatókat, a jelen szerződési feltételek változásáról szóló értesítést, valamint a továbbiakban nyújtott szerződések igénybevételéről szóló tájékoztatást küldeni. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik, hogy részére a www.eletmod-magazin.com kéretlen kereskedelmi tájékoztatókat küldjön.

15. Cikk

 • A www.eletmod-magazin.com-nek jogában áll, de nem köteles, saját belátása szerint eltávolítani, törölni vagy blokkolni a www.eletmod-magazin.com webhely tartalmának bármely részét.
 • A www.eletmod-magazin.com-nek jogában áll, de nem köteles, bármely a szerverén elhelyezett tartalmat elmenteni és átadni harmadik feleknek valamint az illetékes hatóságoknak, amennyiben ez a www.eletmod-magazin.com vagy más harmadik fél jogvédelmét, törvényes érdekeinek vagy biztonságának érdekeit szolgálja, valamint azokban az esetekben, amikor a vonatkozó tartalmat az illetékes állami hatóságok igénylik.

IV. Személyes adatok védelme

Személyes adatok

16. Cikk
A www.eletmod-magazin.com-nek jogában áll a jelen szerződési feltételek 4. cikkének 2. bekezdésének értelmében a regisztrációt követően a felhasználókkal kapcsolatos minden adatot begyűjteni, felhasználni és feldolgozni. A felhasználók azonosítására szolgáló információk tartalmazhatják a felhasználó keresztnevét, családnevét, címét, telefonszámát, foglalkozását és bármely más adatát, melyet a felhasználó a regisztráció során megad. Ez az információ ugyancsak tartalmazhat bármely más adatot, melyet a felhasználó tölt ki, ad meg vagy használ a nyújtott szolgáltatások igénybevétele kapcsán vagy bármilyen promócióban, nyereményben, versenyben vagy kutatásban, stb. való részvételével.

Személyes adatok feldolgozása

17. Cikk

 • A www.eletmod-magazin.com a jelen szerződési feltételek értelmében köteles a felhasználók személyes adatait kellő gondossággal kezelni és felelősséget vállalni azon adatok védelméért, melyekhez a szolgáltatások igénybevételének kapcsán jutott, kivéve a vis maior, véletlen események vagy harmadik felek szándékos visszaélése esetén.
 • A www.eletmod-magazin.com a regisztrációs űrlapon feltüntetheti, hogy mely adatok megadása kötelező és melyek önkéntesek, valamint feltüntetheti az adatok megadásának megtagadásának következményeit. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a fenti rendelkezések szerint dolgozzák fel.
 • Az első bekezdés előírásai nem érvényesek abban az esetben, ha a felhasználó vagy az ő irányítása alatt álló más személy szándékos visszaélés során harmadik személy jogait vagy törvényes érdekeit megsérti. Ebben az esetben a www.eletmod-magazin.com kiadhatja a felhasználó személyes adatait az illetékes állami hatóságoknak az alkalmazandó jognak megfelelően.